ul. Wiosenna 6, Kanie Helenowskie, 05-805 Otrębusy lbin@lbin.pl +48 505 097 217

Mentoring

Businessman drawing rising arrows

Inspirująca moc coachingu działa w obie strony – inspiruje osoby poddające się procesowi coachingowemu do podejmowania nowych wyzwań i realizowania coraz bardziej ambitnych celów oraz ludzi, którzy ze swojej wiedzy i doświadczeń życiowych chcą tworzyć narzędzia zdolne pomagać i inspirować innych. Z myślą o tych drugich oferujemy profesjonalny mentoring.

W ramach usługi oferujemy szkolenie o charakterze mentoringu przygotowujące do przystąpienia do akredytacji ICF na poziomie ACC i PCC o łącznym wymiarze 10 godzin. Szkolenie obejmuje 7 godzin zajęć grupowych w grupach do 10 osób oraz 3 godziny konsultacji indywidualnych.

Choć akredytacja International Coach Federation nie jest obowiązkowym dokumentem w portfolio coacha coraz większa liczba adeptów tego niezwykle ważnego, acz trudnego i wymagającego zawodu decyduje się na przystąpienie do procesu akredytacyjnego. Wynika to przede wszystkim z etyki zawodowej oraz chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które przekładają się na efekty w późniejszej pracy z klientami.

W ramach szkolenia:

  • oferujemy przygotowanie teoretyczne do testu ICF,
  • weryfikujemy nagrania z sesji coachingowych,
  • prowadzimy sesje coachingowe z uwzględnieniem kluczowych kompetencji coacha w standardach ICF.