ul. Wiosenna 6, Kanie Helenowskie, 05-805 Otrębusy lbin@lbin.pl +48 505 097 217

Szkoła coachingu ACTP „THE CORNERSTONE COACHING – FILARY COACHINGU

„THE CORNERSTONE COACHING – FILARY COACHINGU”

„The Cornerstone Coaching – Filary Coachingu” to ukończony w styczniu 2017 r. pilotażowy kurs ACTP, przygotowujący coachów do akredytacji na poziomie PCC.

Program jest skierowany do zaawansowanych coachów, którzy odbyli minimum 300 godzin własnej praktyki coachingowej. Składa się ze wszystkich niezbędnych elementów, wymaganych do uzyskania akredytacji ICF na poziomie PCC.
Fundamentem procesu rozwoju uczestników jest doskonalenie kompetencji ICF na poziomie PCC oraz pogłębienie pracy nad sobą, z klientem oraz nad tworzoną relacją coachingową między coachem a klientem.

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem:

 • część teoretyczna obejmuje test wiedzy złożony z 60 pytań wielokrotnego wyboru, badający znajomość Kodeksu Etycznego, Kompetencji Coacha ICF oraz materiału
  z warsztatów
 • część praktyczna zobowiązuje do nagrania 2 sesji coachingowych z dwoma różnymi klientami, wykonania transkrypcji tych nagrań oraz złożenia tabeli z 300 h pracy coachingowej z klientami

Zainteresowanym profesją coacha kurs oferuje również całościowe programy szkoleniowe, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności coachingowych oraz przygotowujące do uzyskania akredytacji ICF już od poziomu ACC.

Nasz program jest realizowany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej oraz rumuńskiej.

Jeśli stawiasz na rzetelne przygotowanie do zawodu, etykę, jesteś gotowa / gotowy przestrzegać kodeks etyczny ICF i chcesz budować swoją praktykę na profesjonalnych kompetencjach coachingowych oraz empatii…
Nasze programy szkoleniowe są właśnie dla Ciebie!

EDYCJE

We wrześniu 2017r. zostaną podane dokładne informacje odnośnie przystąpienia do akredytacji na poziom PCC. Coachowie, którzy posiadają aktualną akredytację ACC i kończyli kursy CCE lub ACSTH w Leader Business Institute będą mogli podejść do PCC wyrównując brakujące moduły.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

ACTP The Cornerstone Coaching – Filary Coachingu obejmuje 133 akredytowane godziny.
Istnieje możliwość wzięcia udziału w każdym z modułów osobno, otrzymując wówczas punkty CCE (Continuing Coach Education)
Moduł od I – III oraz sesje mentorskie spełniają wymagania na poziomie programu ACSTH (kursu akredytacyjnego na poziomie ACC).

 • I moduł
  „Coaching możliwości rozwoju” – 21h warsztatu
 • II moduł
  „Sztuka coachingu w biznesie” – 21h warsztatu
 • III moduł
  „Świadomy Coach” – 25h warsztatu
 • IV moduł
  „Budowanie relacji. Coaching zespołowy” – 10h warsztatu oraz 3h pracy domowej
 • V moduł
  „Dylematy etyczne coacha” – 6h warsztatu
 • VI moduł
  „Superwizja dla coachów” – 21h warsztatu oraz 3h pracy domowej
 • VII moduł
  Mentoring grupowy – 7h warsztatu
  Mentoring indywidualny – 3h
 • Buddy Study – 10h pracy indywidualnej
  Uczestnicy w parach analizują nagrania wraz z transkrypcją pod kątem kompetencji coacha ICF oraz markerów PCC. Prace przesyłane są do mentora.
 • Observed session coaching – 3h
  Zadaniem każdego studenta jest nagranie 3 sesji coachingowych z klientami
  oraz przesłanie ich do mentora. Mentor/Coach po odsłuchaniu sesji prowadzi
  z uczestnikiem indywidualną pracę oraz przekazuje informacje zwrotne, dotyczące nagranych sesji.

CELE KSZTAŁCENIA

Program „The Cornerstone Coaching – Filary Coachingu” opiera się na czterech filarach:

 • Kodeks Etyczny ICF
 • relacja coachingowa, oparta na zaufaniu
 • proces zmiany
 • wzmocnione poczucie własnej wartości i zbudowana samoświadomość

Naszą misją jest:

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia praktyki coachingowej na poziomie PCC pod względem ich kompetencji coachingowych
 • motywowanie do prowadzenia pracy coachingowej, której fundamentem jest Kodeks Etyczny Coacha ICF
 • wspieranie coachów w budowaniu i rozwoju samoświadomości
 • promowanie rozumienia różnicy między poziomami akredytacji ACC i PCC

Cele programu:

 • kształtowanie 11 podstawowych kompetencji coacha ICF
 1. Zgodność z wytycznymi kodeksu etycznego
 2. Ustalanie kontraktu
 3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 4. Obecność coachingowa
 5. Aktywne słuchanie
 6. Mocne pytania
 7. Bezpośrednia komunikacja
 8. Budowanie świadomości
 9. Projektowanie działań
 10. Planowanie i wytyczanie celów
 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem
 • kształtowanie postawy coacha według standardów ICF
 • umiejętność stosowania w praktyce różnych narzędzi i technik coachingowych
 • umiejętność stosowania Kodeksu Etycznego w praktyce coachingowej
 • przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach)
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów, niezbędnych do egzaminu ICF

 

FILOZOFIA I METODY

Inspiracją do stworzenia programu była, wciąż nam towarzysząca, filozofia Coveya.
Zalecenia, by dbać o własny rozwój, żyć według zasad i w oparciu o własne wartości zawsze będą na czasie. Nasz program uczy też, że tylko relacje oparte na zaufaniu mogą zaprowadzić nas do czegoś większego.
Idąc dalej, zależy nam na równoważeniu wiedzy (co, i dlaczego), z umiejętnościami (jak) oraz pragnieniem (chcę).
Jak osiągamy wyniki?
Łączymy podejście Coveya z naszą misją szerzenia postaw coachingowych, wykorzystując do tego różne techniki i narzędzia.
Dzielimy się wiedzą w kameralnych grupach ( do 10 osób) w przystępny sposób:

 • doświadczając face to face
 • dzięki buddy study
 • wspierając telefonicznie
 • będąc w kontakcie on – line


PROWADZĄCY

Nasza kadra to wyspecjalizowani i profesjonalni coachowie z ogromnym doświadczeniem
w pracy z drugim człowiekiem:

 • Ania Cywińska MCC
 • Bożena Grabowska PCC
 • Edyta Pazur PCC


OPŁATY

Kwota obejmująca pełen kurs ACTP wynosi 11 000 zł netto (należy doliczyć podatek VAT)
Przewidujemy możliwość dokonywania wpłat w systemie ratalnym.
Naszą propozycją są 4 raty po 2 750 zł netto (należy doliczyć podatek VAT)

Opłata podlega zwrotowi:

 • 100 % wpłaconej kwoty w momencie zgłoszenia rezygnacji 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu
 • 50 % wpłaconej kwoty w momencie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu
 • wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Warto pamiętać, że wypadki losowe potraktujemy indywidualnie, wspólnie znajdując możliwie dogodne rozwiązanie.


DODATKOWE INFORMACJE

Wymagania wobec kandydatów to wyższe wykształcenie ( min. licencjat ) oraz pozytywnie zakończona rozmowa kwalifikacyjna.