ul. Wiosenna 6, Kanie Helenowskie, 05-805 Otrębusy lbin@lbin.pl +48 505 097 217

Coaching Indywidualny

banner_1Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

LBI swoje usługi coachingowe dedykuje klientom w obszarach:

  • Coaching kariery
  • Coaching dla kadry zarządzającej
  • Life Coaching
  • Coaching dla MŚP

Każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje innej pomocy. Dlatego, w celu zapewnienia jak najlepszych rezultatów, charakter sesji coachingowych oraz okres trwania procesu coachingowego dostosowujemy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta skupiając się odpowiednio na sferze zawodowej lub prywatnej jego życia, bądź obydwu równocześnie.

LBI indywidualne procesy coachingowe prowadzi w oparciu o Kodeks Etyczny International Coach Federation, dostępny na stronie www.icf.org.pl w zakładce „O ICF”. Indywidualne wsparcie prowadzą coachowie akredytowani w ICF na różnych poziomach: ACC (Asociate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach), MCC (Master Certified Coach) w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.