ul. Wiosenna 6, Kanie Helenowskie, 05-805 Otrębusy lbin@lbin.pl +48 505 097 217

Współpraca

Business handshakeJako firma szkoleniowo-coachingowa współpracujemy z wieloma organizacjami, przedsiębiorstwami oraz liderami z kraju i zagranicy.
Od lat prowadzimy szkolenia z coachingu oraz procesy coachingu indywidualnego i grupowego dla naszych partnerów z Ukrainy i Skandynawii. Zdobywane w ten sposób wiedzę i doświadczenia przenosimy na rynek rodzimy wzbogacając tym samym świadomość liderów, menadżerów oraz coachów na temat różnic międzykulturowych oraz odmiennych sposobów postrzegania procesów coachingowych i rozwoju kompetencji zawodowych.

Ze względu na bardzo indywidualny charakter świadczonych usług szkoleniowo-coachingowych naszą ofertę każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Oferowane przez nas usługi szkoleniowe mogą być świadczone w ramach organizowanych jednorazowo bloków szkoleniowych lub stałej współpracy opierającej się na indywidualnych i grupowych menadżerskich procesach coachingowych lub regularnie organizowanych szkoleniach.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Leader Business Institute zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.


Leader Business Institute podpisał umowę licencjacką z:

VCC FoundationVCC-FUNDACJA_logo_AKADEMIA EDUKACYJNA
ul. Nałęczowska 30
20 – 701 Lublin
tel.: +48 81 527 01 00
fax: +48 81 527 01 01
info@vccsystem.eu
www.vccsystem.eu

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences. New Competencies  umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Select Competencies ukierunkowany jest na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje.